29082005_Sosialt ved bålet

Dugnad gamle Geirangerveg