Buda

Buda på parkeringsplassen tilhøyrer hytteforeninga. Medlemmane i hytteforeninga kan få nøkkel til buda mot eit depositum på 200,-.

Buda kan nyttast til nødvendig mellomlagring av mindre utstyr eller gjenstandar, men skal ikkje brukast til langtids oppbevaring. Oppbevaring skjer på eige ansvar. Nøkkel kan du få ved henvendelse til Kjell Warholm.