29082005_Traktoren er parkert og det er tid for å slappe av

Dugnad gamle Geirangerveg