Dugnadar

Dugnadar er verdifulle prosjekt for å auke samhald og trivsel i hytteforeninga. Det største dugnadsprosjektet i hytteforeninga si historie er restaurering og oppbygging av Hamsehytta som pågjekk i frå 2008 til 2010. Eit dugnadsprosjekt kan vere stort eller lite. Har du forslag til dugnadsprosjekt som kan fremje trivsel og samhald for hytteeigarane i Breidablikk Hytteforening, så send ei melding til styret eller ta det opp på neste medlemsmøte.

Dugnad og trivsel 2020

Det var ein god gjeng som møtte opp til dugnad laurdag 3. oktober 2020. På programmet stod arbeid med å klippe, sage og rydde kratt frå vegkantane langs Gamle Geirangerveg, og fylle grus i dei mange holene i vegen. Greinsakser, spadar og river vart flittig brukt, Oddvar stilte med motorsag og tok ned fleire tre […]

Les meir

Vegdugnad Haust 2018

  Lørdag 13. oktober var tillyst dugnadsdag i Hamsevika.  Før dagen oppsto var det striregn og storm i vindkastene og det spøkte med hensyn til gjennomføring av planlagt arbeid.  Det ble ikke lettere da dugnadsgeneralen Tor Hole sendte SMS om at han ikke kunne komme da veien ble sperret av ras.  Mange tenkte at vi […]

Les meir

Maling av buda – 2.september 2017

Buda på parkeringsplassen var noko verslitt og det var på tide med eit malingsstrøk. På kort varsel vart minidugnaden varsla på heimesida og saman med utsending av åsmøtepapira…

Les meir
72-Hamsehytta 05092010_2

Restaurering av Hamsehytta – 2008-2010

Restaureringa av Hamsehytta var eit svært prosjekt som pågjekk over fleire  år. Mange dyktige og ivrige personar har gjort ein kjempeinnsats i å bygge oppatt steinbua. I dag er Hamsehytta eit fint turmål til glede for både hyttefolket og andre turgåarar.

Les meir
dugnad buda

Makeover på 1-2-3 av buda

Torsdag 6.august gjekk ein liten gjeng entusiastiske hyttefolk i gang med ein liten «makeover» på buda vår på parkeringsplassen.

Les meir

Ny bru over elva i Hamsedalen

Det har ikkje alltid vore like enkelt å kome seg over elva litt opp i Hamsevika etter at snø og is øydela brua der.

Les meir
Dugnad gamle geirangerveg

Vegdugnad på Gamle Geirangerveg – 2005 – 2012 – 2013

Laurdag 28. juli vart vegdugnaden vart gjennomført i strålande ver. Kommunen heldt grus, og hytteeigarar heldt traktor, bil med hengar og arbeidskraft.

Les meir