Aktuelt frå hytteforeininga

Velkomen til ÅRSMØTE 2017

på Grotli Høgfjellshotell laurdag 1. september kl. 18:00 

Husk å melde deg på middag til: ingvildbostrand@hotmail.com

 

Skjåk Turløyper

Skjåk Turløyper køyrde opp løype med trakkemaskin på strekninga Grotli-Hamsevika-Breidablikk i påska. Dei står også for alle løypene i Grotliområdet. Dei som vil støtte Skjåk Turløyper, kan gje eit bidrag til konto: 2085.26.57554 eller vipps 506023.

Foto: Skjåk Turløyper

Påskeaktivitet

Skjærtorsdag gjekk den årlege Påskeaktiviteten av stabelen. I strålande solskin strøymde små og store til sletta. Det var stor deltaking i alle aldersgrupper i akekonkurransen, og ingenting å utsette på innsatsen. Gløgg og påskegodt gjekk med og det var mange som nytta seg av å grille pølser på bålpanna. Mykje godord om at dette må vi gjere igjen. Så då er det berre å legge planar for neste påske.

Medlemsbrev Påska 2018

«Medlemsbrev Påska 2018» er sendt ut til alle som har oppgitt e-postadresse. Gje gjerne tilbakemelding om du ikkje har mottatt brevet. Sidan det er masseutsendt kan det hende at spamfilteret i PC’en hindrar e-posten i å kome igjennom.

Link til brevet:

https://mailchi.mp/5651d0de2aef/medlemsbrev-fr-breidablikk-hytteforening

Brøyting av parkeringsplassen

Vinteren er her med behov for brøyting av parkeringsplassen og vegen frå RV15. Ved spørsmål om brøyting kan vi kontakte Ola Lyngved i Mesta, tel: 91777125.

Ved dårleg ver må ein huske å sjekke om RV15 er open for fri ferdsel, eller om det er kolonnekøyring.

Trekning av trimpostane

Dei heldige vinnarane av gåvekort på kr 500,- vart kunngjort på årsmøtet 2. september 2017:

  • Viahøi: Tri Midtlid
  • Hamserunda: Live Halse
  • Hamsehytta: Henriette Gjørtz Howden

Vi gratulerer!

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Lom og Skjåk brannvesen iverkset lovkrav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg på hyttene i kommunen.

Ta kontakt med Bjørn Sverre Tengesdal på tlf 95 98 99 42 for å gjere avtale.

Bandtvang for hund

Skjåk kommune praktiserer utvida bandtvang. Det er mellom anna bandtvang i preparerte og merka skiløyper frå desse vert preparert til 31.mars, deretter er det generell bandtvang frå 1. april – 20. august, og utvida periode i hyttefelta i kommunen frå 21. august til 15. oktober.

Jakt og fiske

For å drive jakt og fiske i området er det nødvendig å kjøpe fiskekort og jaktlisens.

Fiskekortet gjeld for svært mange vatn i området til Skjåk Almenning. Les meir om ulike jaktløyver og kjøp på www.inatur.no.

Avfallscontainer

Husk at avfallscontaineren på parkeringsplassen er kun for hushaldningsavfall. Grovavfall og kvitevarer m.m. skal leverast til miljøstasjonen i Bismo.

Flora og fauna i Breidalen

Området i Breidalen og Hamsedalen har ein rik flora og fauna. Vi samlar bilete av plantar, dyr og fuglar som er observert i området.

Ymse aktivitetar og turar

Påskeleikane 2018Aktivitetar

Skjærtorsdag gjekk dei årlege Påskeleikane av stabelen. I strålande solskin strøymde små og store til sletta. Det var stor deltaking i alle aldersgrupper i akekonkurransen, og ingenting å utsette på innsatsen. Vi talde over 70 små og store på sletta denne ettermiddagen. Gløgg og påskegodt gjekk med og det var mange som nytta seg av […]

Les meir

Maling av buda – 2.september 2017Dugnadar

Buda på parkeringsplassen var noko verslitt og det var på tide med eit malingsstrøk. På kort varsel vart minidugnaden varsla på heimesida og saman med utsending av åsmøtepapira…

Les meir

Påskeleikane 2017Aktivitetar

Skjærtorsdag 13. april 2017 skein sola fint i Breidalen og ca 50 små og store møtte opp på sletta aust om buda til årets Påskeaktivitet. Styret hadde laga klart for aking og hopp, det var fyr i bålpanna, og tilbud om varm gløgg og litt påskegodt. Roger annonserte høglydt konkurransen for opna, og det var […]

Les meir

Webkamera i området