Aktuelt frå hytteforeininga

Styret oppmodar alle hytteeigarar til å etterfylgje dei nasjonale restriksjonane angåande bruk av hyttene i denne krevjande tida med handtering av COVID-19.

Følg dei nasjonale råda for å begrense smitte. Årets Påskebaluba er avlyst av same grunn.

Vi håper at alle får vere friske. Ta godt vare på kvarandre i ei utfordrande tid.

 

Minner om medlemskontingent for 2020
kr 350,- til kontonr.: 3991 06 71670

Brøyting av parkeringsplassen

Ved spørsmål om brøyting av parkeringsplassen og tilkomstvegen frå RV15 kan vi kontakte Ola Lyngved i Mesta, tel: 917 77 125.

Ved dårleg ver må ein huske å sjekke om det er kolonnekøyring på  RV15, før ein køyrer ut på vegen.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Har du huska feiing og tilsyn med med fyringsanlegget på hytta?

Ta kontakt med Bjørn Sverre Tengesdal på tlf 95 98 99 42 for å gjere avtale.

Bandtvang for hund

Skjåk kommune praktiserer utvida bandtvang. Det er mellom anna bandtvang i preparerte og merka skiløyper frå desse vert preparert til 31.mars, deretter er det generell bandtvang frå 1. april – 20. august, og utvida periode i hyttefelta i kommunen frå 21. august til 15. oktober.

Avfallscontainer

Husk at avfallscontaineren på parkeringsplassen er kun for hushaldningsavfall. Grovavfall og kvitevarer m.m. skal leverast til miljøstasjonen i Bismo.

Trekning av trimpostane

Dei heldige vinnarane av gåvekort på kr 500,- vart kunngjort på medlemsmøtet 7. september 2019:

  • Viahøi: Steinar Ove Maråk
  • Hamserunda: Adrian T. Sundalskleiv
  • Hamsehytta (Skomakarhytta): Kine Hovde Brekk

Vi gratulerer!

Skjåk Turløyper

Skjåk Turløyper vil også i år køyre opp løype med trakkemaskin på strekninga Grotli-Hamsevika-Breidablikk i påska om veret tillet det. Dei som vil støtte Skjåk Turløyper, kan gje eit bidrag til konto: 2085.26.57554 eller vipps 506023.

Jakt og fiske

For å drive jakt og fiske i området er det nødvendig å kjøpe fiskekort og jaktlisens.

Fiskekortet gjeld for svært mange vatn i området til Skjåk Almenning. Les meir om ulike jaktløyver og kjøp på www.inatur.no.

Flora og fauna i Breidalen

Området i Breidalen og Hamsedalen har ein rik flora og fauna. Vi samlar bilete av plantar, dyr og fuglar som er observert i området.

Vegdugnad 2018

Lørdag 13. oktober møtte om lag 30 personer opp på parkeringsplassen og lyste av arbeidsglede.  Ryddesakser, motorsager, spader, og trillebårer var klare til å bli tatt i bruk. Planlagt arbeid ble gjennomført og vel så det! Resultatet ble en Gamle Geirangerveg som var farbar igjen….

Ymse aktivitetar og turar

Vegdugnad Haust 2018Dugnadar

  Lørdag 13. oktober var tillyst dugnadsdag i Hamsevika.  Før dagen oppsto var det striregn og storm i vindkastene og det spøkte med hensyn til gjennomføring av planlagt arbeid.  Det ble ikke lettere da dugnadsgeneralen Tor Hole sendte SMS om at han ikke kunne komme da veien ble sperret av ras.  Mange tenkte at vi […]

Les meir

Påskebaluba 2018Aktivitetar

Skjærtorsdag gjekk dei årlege påskeleikane av stabelen. I strålande solskin strøymde små og store til sletta. Det var stor deltaking i alle aldersgrupper i akekonkurransen, og ingenting å utsette på innsatsen. Vi talde over 70 små og store på sletta denne ettermiddagen. Gløgg og påskegodt gjekk med og det var mange som nytta seg av […]

Les meir

Maling av buda – 2.september 2017Dugnadar

Buda på parkeringsplassen var noko verslitt og det var på tide med eit malingsstrøk. På kort varsel vart minidugnaden varsla på heimesida og saman med utsending av åsmøtepapira…

Les meir

Webkamera i området