Aktuelt frå hytteforeininga

God sommar!

Påskebrev 2020

God Påske! Det er sendt ut Påskebrev på e-post til medlemmane i hytteforeninga. Du kan også lese brevet frå linken under:

https://mailchi.mp/e70e1d102022/paska-2020-medlemsinfo-1529540

Skjåk Turløyper

På Facebook-sida til Skjåk Turløyper finn du alltid oppdatert informasjon om oppkøyrde løyper. Du kan støtte Skjåk Turløyper ved å gi eit bidrag til konto: 2085.26.57554 eller vipps 506023.

Brøyting av parkeringsplassen

Ved spørsmål om brøyting av parkeringsplassen og tilkomstvegen frå RV15 kan vi kontakte Ola Lyngved i Mesta, tel: 917 77 125.

Ved dårleg ver må ein huske å sjekke om det er kolonnekøyring på  RV15, før ein køyrer ut på vegen.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Har du huska feiing og tilsyn med med fyringsanlegget på hytta?

Ta kontakt med Bjørn Sverre Tengesdal på tlf 95 98 99 42 for å gjere avtale.

Bandtvang for hund

Skjåk kommune praktiserer utvida bandtvang. Det er mellom anna bandtvang i preparerte og merka skiløyper frå desse vert preparert til 31.mars, deretter er det generell bandtvang frå 1. april – 20. august, og utvida periode i hyttefelta i kommunen frå 21. august til 15. oktober.

Avfallscontainer

Husk at avfallscontaineren på parkeringsplassen er kun for hushaldningsavfall. Grovavfall og kvitevarer m.m. skal leverast til miljøstasjonen i Bismo.

Trekning av trimpostane

Dei heldige vinnarane av gåvekort på kr 500,- vart kunngjort på medlemsmøtet 7. september 2019:

  • Viahøi: Steinar Ove Maråk
  • Hamserunda: Adrian T. Sundalskleiv
  • Hamsehytta (Skomakarhytta): Kine Hovde Brekk

Vi gratulerer!

Jakt og fiske

For å drive jakt og fiske i området er det nødvendig å kjøpe fiskekort og jaktlisens.

Fiskekortet gjeld for svært mange vatn i området til Skjåk Almenning. Les meir om ulike jaktløyver og kjøp på www.inatur.no.

Flora og fauna i Breidalen

Området i Breidalen og Hamsedalen har ein rik flora og fauna. Vi samlar bilete av plantar, dyr og fuglar som er observert i området.

Vegdugnad 2018

Lørdag 13. oktober møtte om lag 30 personer opp på parkeringsplassen og lyste av arbeidsglede.  Ryddesakser, motorsager, spader, og trillebårer var klare til å bli tatt i bruk. Planlagt arbeid ble gjennomført og vel så det! Resultatet ble en Gamle Geirangerveg som var farbar igjen….

Ymse aktivitetar og turar

Vegdugnad Haust 2018Dugnadar

  Lørdag 13. oktober var tillyst dugnadsdag i Hamsevika.  Før dagen oppsto var det striregn og storm i vindkastene og det spøkte med hensyn til gjennomføring av planlagt arbeid.  Det ble ikke lettere da dugnadsgeneralen Tor Hole sendte SMS om at han ikke kunne komme da veien ble sperret av ras.  Mange tenkte at vi […]

Les meir

Påskebaluba 2018Aktivitetar

Skjærtorsdag gjekk dei årlege påskeleikane av stabelen. I strålande solskin strøymde små og store til sletta. Det var stor deltaking i alle aldersgrupper i akekonkurransen, og ingenting å utsette på innsatsen. Vi talde over 70 små og store på sletta denne ettermiddagen. Gløgg og påskegodt gjekk med og det var mange som nytta seg av […]

Les meir

Maling av buda – 2.september 2017Dugnadar

Buda på parkeringsplassen var noko verslitt og det var på tide med eit malingsstrøk. På kort varsel vart minidugnaden varsla på heimesida og saman med utsending av åsmøtepapira…

Les meir

Webkamera i området