Aktuelt frå hytteforeininga

Dugnad på Gamle Geirangerveg, Laurdag 21. september kl. 11:00

Stad for oppmøte: Parkeringsplassen ved buda (vinterparkeringa)

Skjåk Turløyper har tatt initiativ til dugnad på Gamle Geirangerveg frå Grotli og vestover, og hytteforeninga ynskjer å ta del i dugnaden, så vi oppmodar alle som har anledning til å stille. Dugnaden har som mål å fjerne grov vegetasjon i vel 1 meter breidde ut frå vegkanten. Med grov vegetasjon meiner ein grovare enn ca. 2 cm i diameter. Det vil seinare bli køyrt med kantryddemaskin som tek alt som er tynnare.

Ta med høveleg reiskap for dette arbeidet som sag, motorsag, greinsaks, o.l.

Prøvene som var tatt frå vasspostane i hyttefeltet i juli 2019 viste at vi har god kvalitet på vatnet. Vassposten aust (Hamsevika) hadde litt høgare verdi på Kimtal enn grenseverdien. Kimtal måler naturlege vatn- og jordbakteriar, som kan påverke smak, lukt og farge på vatnet. 

Medlemsbrev Påska 2019

«Medlemsbrev Påska 2019» er sendt ut til alle som har oppgitt e-postadresse. Gje gjerne tilbakemelding om du ikkje har mottatt brevet. Sidan det er masseutsendt kan det hende at spamfilteret i PC’en hindrar e-posten i å kome igjennom.

Link til brevet:

https://mailchi.mp/442a48e139e5/pska-2019-medlemsinfo

 

Skjåk Turløyper

Skjåk Turløyper vil også i år køyre opp løype med trakkemaskin på strekninga Grotli-Hamsevika-Breidablikk i påska om veret tillet det. Dei som vil støtte Skjåk Turløyper, kan gje eit bidrag til konto: 2085.26.57554 eller vipps 506023.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Har du huska feiing og tilsyn med med fyringsanlegget på hytta?

Ta kontakt med Bjørn Sverre Tengesdal på tlf 95 98 99 42 for å gjere avtale.

Vegdugnad 2018

Lørdag 13. oktober møtte om lag 30 personer opp på parkeringsplassen og lyste av arbeidsglede.  Ryddesakser, motorsager, spader, og trillebårer var klare til å bli tatt i bruk. Planlagt arbeid ble gjennomført og vel så det! Resultatet ble en Gamle Geirangerveg som var farbar igjen….

Påskebaluba!

Skjærtorsdag gjekk den årlege Påskeaktiviteten av stabelen. I strålande solskin strøymde små og store til sletta. Det var stor deltaking i alle aldersgrupper i akekonkurransen, og ingenting å utsette på innsatsen. Gløgg og påskegodt gjekk med og det var mange som nytta seg av å grille pølser på bålpanna. Mykje godord om at dette må vi gjere igjen. Så då er det berre å legge planar for neste påske.

Brøyting av parkeringsplassen

Ved spørsmål om brøyting av parkeringsplassen og tilkomstvegen frå RV15 kan vi kontakte Ola Lyngved i Mesta, tel: 917 77 125.

Ved dårleg ver må ein huske å sjekke om RV15 er open for fri ferdsel, eller om det er kolonnekøyring, før ein køyrer ut på vegen.

Trekning av trimpostane

Dei heldige vinnarane av gåvekort på kr 500,- vart kunngjort på årsmøtet 1. september 2018:

  • Viahøi: Tone Oline Knivsflå
  • Hamserunda: Lidbjørn Vattøy
  • Hamsehytta: Laila Bjerke

Vi gratulerer!

Bandtvang for hund

Skjåk kommune praktiserer utvida bandtvang. Det er mellom anna bandtvang i preparerte og merka skiløyper frå desse vert preparert til 31.mars, deretter er det generell bandtvang frå 1. april – 20. august, og utvida periode i hyttefelta i kommunen frå 21. august til 15. oktober.

Jakt og fiske

For å drive jakt og fiske i området er det nødvendig å kjøpe fiskekort og jaktlisens.

Fiskekortet gjeld for svært mange vatn i området til Skjåk Almenning. Les meir om ulike jaktløyver og kjøp på www.inatur.no.

Avfallscontainer

Husk at avfallscontaineren på parkeringsplassen er kun for hushaldningsavfall. Grovavfall og kvitevarer m.m. skal leverast til miljøstasjonen i Bismo.

Flora og fauna i Breidalen

Området i Breidalen og Hamsedalen har ein rik flora og fauna. Vi samlar bilete av plantar, dyr og fuglar som er observert i området.

Ymse aktivitetar og turar

Vegdugnad Haust 2018Dugnadar

  Lørdag 13. oktober var tillyst dugnadsdag i Hamsevika.  Før dagen oppsto var det striregn og storm i vindkastene og det spøkte med hensyn til gjennomføring av planlagt arbeid.  Det ble ikke lettere da dugnadsgeneralen Tor Hole sendte SMS om at han ikke kunne komme da veien ble sperret av ras.  Mange tenkte at vi […]

Les meir

Påskebaluba 2018Aktivitetar

Skjærtorsdag gjekk dei årlege påskeleikane av stabelen. I strålande solskin strøymde små og store til sletta. Det var stor deltaking i alle aldersgrupper i akekonkurransen, og ingenting å utsette på innsatsen. Vi talde over 70 små og store på sletta denne ettermiddagen. Gløgg og påskegodt gjekk med og det var mange som nytta seg av […]

Les meir

Maling av buda – 2.september 2017Dugnadar

Buda på parkeringsplassen var noko verslitt og det var på tide med eit malingsstrøk. På kort varsel vart minidugnaden varsla på heimesida og saman med utsending av åsmøtepapira…

Les meir

Webkamera i området