Styret i Breidablikk Hytteforening

Fylgjande styre vart konstituert i styremøte 06.09.2023:

Leiar
Geir Louis Lundanes
E-post: geir.louis@gmail.com
Tel: 416 61 935

Nestleiar
Torstein Langberg
E-post: torstein.langberg@gmail.com
Tel: 934 29 746

Sekretær
Bente Sunde
E-post: bentesunde@hotmail.com
Tel: 476 46 560

Kasserar
Jan Birger Moe
E-post: jbirgermoe@gmail.com
Tel: 91001040

Styremedlem
Per Arne Bruland
E-post: bruland.per@gmail.com
Tel: 91318831

Vara
Vegar Homlong
E-post: vegar.m.homlong@mrfylke.no
Tel: 458 13 741

Vara
Birgit Båfjord
E-post: birgit.bafjord@gmail.com
Tel: 93869752