Styret i Breidablikk Hytteforening

Fylgjande styre vart konstituert i styremøte 4.10.2020:

Leiar
Janne Rita Skår
E-post: janne.r.skar@ntnu.no
Tel: 408 62 831

Nestleiar
Jan Henning Sundalskleiv
E-post: jhsundal@gmail.com
Tel: 911 87 645

Sekretær
Inger Kirsten Stagrim
E-post: ingerkirstens@gmail.com
Tel: 975 04 793

Kasserar
Elias Sperstad
E-post: elias.sperstad@gmail.com
Tel: 958 35 907

Styremedlem
Tor Hole
E-post: holetor1954@gmail.com
Tel: 952 41 909

Vara
Jens Petter Haavik
E-post: jph@online.no
Tel: 952 01 110

Vara
Astrid Bakken
E-post: astrid.bakken@hvl.no
Tel: 904 45 873