Styret i Breidablikk Hytteforening

Fylgjande styre vart konstituert i styremøte 12.10.2019:

Leiar
Kirsti Gjørvad
E-post: kigjorvad@gmail.com
Tel: 916 29 430

Sekretær
Inger Kirsten Stagrim
E-post: ingerkirstens@gmail.com
Tel: 975 04 793

Kasserar
Kjell Warholm
E-post: kjell@warholm.no
Tel: 907 56 727

Styremedlem
Gry Berg-Rusten
E-post: gry.rusten@gmail.com
Tel: 958 18 357

Styremedlem
Tor Hole
E-post: holetor1954@gmail.com
Tel: 952 41 909

Vara
Sveinung Hovde
E-post: svhovdes@gmail.com
Tel: 907 31 044

Vara
Jens Petter Haavik
E-post: jph@online.no
Tel: 952 01 110