Styret i Breidablikk Hytteforening

Fylgjande styre vart konstituert i styremøte 29.09.2018:

Leiar
Kirsti Gjørvad
E-post: kigjorvad@gmail.com
Tel: 916 29 430

Sekretær
Gry Berg-Rusten
E-post: gry.rusten@gmail.com
Tel: 958 18 357

Kasserar
Roger Howden
E-post: roger@logh.no
Tel: 905 04 122

Styremedlem
Kjell Warholm
E-post: kjell@warholm.no
Tel: 907 56 727

Styremedlem
Bodil Berge
E-post: bodil.a.berge@gmail.com
Tel: 997 36 513

Vara
Sveinung Hovde
E-post: sveinung.hovde@no.findus.com
Tel: 907 31 044

Vara
Tor Hole
E-post: holetor1954@gmail.com
Tel: 952 41 909