Styret i Breidablikk Hytteforening

Fylgjande styre vart konstituert i styremøte 4.10.2021:

Leiar
Janne Rita Skår
E-post: janne.r.skar@ntnu.no
Tel: 408 62 831

Nestleiar
Jan Henning Sundalskleiv
E-post: jhsundal@gmail.com
Tel: 911 87 645

Sekretær
Torstein Langberg
E-post: torstein.langberg@gmail.com
Tel: 934 29 746

Kasserar
Øyvind Tengesdal
E-post: oyvind.tengesdal@coop.no

Tel: 948 45 620

Styremedlem
Astrid Bakken
E-post: astrid.bakken@hvl.no
Tel: 904 45 873