Vedlegg M2_Referat frå møtet med Skjåk kommune og hytteforeiningane 22062018