Reguleringsbestemmelser

Om du har spørsmål til Skjåk kommune om saker knytta til regulering, påbygg eller bygging av hytte eller veg, kan du ta kontakt med Per Dagsgard, leiar for Plan, Samfunn og Miljø i Skjåk Kommune. Du kan nå Per på telefon: 959 89 940.

Link til pdf-fil av reguleringsbestemmelsane

Link til kart over planområdet, gnr/bnr 111/3 og frådelte tomter frå denne.

Link til presentasjon frå styret «Vatn og Avlaup» vist på årsmøtet september 2016.