Renovasjon

Hytterenovasjonen i Skjåk kommune generelt og for Breidablikk hyttefelt spesielt er basert på utplassert container på parkeringsplassen, som er meint for hushaldningsavfall frå hyttene.

Containeren skal ikkje brukast til grovavfall.

Grovavfall og kvitevarer skal leverast på miljøstasjonen i Bismo.